Lege oharra – Baldintzak

Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko abenduak 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 5. artikuluaren xedera, harreman honetan dauden izaera pertsonaleko datuen bilketa dela eta, Zugaitza Dantza Taldea arduraduntzat duen Izaera Pertsonaleko Datu Fitxategi elektroniko batean bilduko ditugula jakinarazten dizugu, elkartearen eginkizun diren posta bidezko edota bidalketa telematikoak egiteko, beti ere hartzailearentzat interesgarri izan litezkeen gai zehatzen berri emateko, edo urteko garai jakin batzuetan erabiltzeko.

Era berean, aitzipen, zuzenketa, deuseztapen eta kontrakotasun eskubideak bermatzen dizkio Zugaitza Dantza Taldeek jabeari, eta eskubide horiek gauzatu nahi izanez gero, zuzendu idatziz, eta araudiak agintzen duen bezala NAN-aren fotokopia erantsiz, ondoko posta elektroniko helbidera: zugaitzadantzataldea@gmail.com. Nolanahi ere, datuen jabea behin jakinaren gainean jarri eta gero, onartutzat ematen du bere datuak behar bezalako segurtasun neurrien eta sekretu profesionalaren pean gorde eta bildutako helburuarekin behar hainbat erabil daitezen.